15. OBLETNICA DELOVANJA TERM SNOVIK

15. OBLETNICA DELOVANJA TERM SNOVIK

30.01.2017

15 let Term Snovik, ki iz naročja Kamniških planin vabijo v ekosvet termalnih užitkov

 

Vizionarska je bila ideja, direktorja kamniškega podjetja Zarja Kovis, Ivana Hribarja, razvita že pred več kot 25-timi leti, da bi imeli v Tuhinjski doliniekoterme. Ideja je bila udejanjena z ustanovitvijo podjetja Terme Snovik – Kamnik d.o.o.

 Praznovanje obletnice je potekalo v četrtek, 26. januarja, v restavraciji ob bazenu, s pogledom na kopalce, ki so uživali v termalni vodi teh najvišje ležečih slovenskih term. Slavnosti se je udeležilo preko sto gostov, od poslovnih partnerjev, domačinov, Kamničanov, sodelavcev, družbenikov in gostov.

 V uvodnem pozdravu je direktorica Term Snovik Petra Zlatoper izpostavila in poudarila, da je imeti pred toliko leti idejo o eko termah na območju, kjer ni bilo ničesar, vložiti vanjo denar, delo in energijo terpotem uspešno voditi podjetje, zanjo poseben fenomen.

 Slavnostna govornica, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vlade Republike Slovenije, Eva Štravs Podlogar, je povedala, da je bila ta ideja udejanjena predvsem zato, ker so za njo staliljudje z vizijo, ki pa so bili potem še predvsem vztrajni in proaktivni. Zato tudi ne preseneča, da so bile Terme Snovik prvi objekt v Sloveniji, ki soprejele evropski znak za okolje, tako imenovano „eko marjetico“. Spomnila nas je, kako je Ivan Hribarpred davnimi leti na blejskem strateškem forumu prepričeval in dokazoval velik pomen tega znaka, in o tem, kako zelo je pomembna pametna izraba energije. Terme Snovik je imenovala pionirje eko marjetice, ki jim s takim odnosom do okolja sledijo tudi drugi slovenski turistični ponudniki.

K uspešni rasti podjetja Terme Snovik je pripomoglo tudi njihovo uspešno sodelovanjez ministrstvom, ki se izraža tudi z uspešno pridobljeno finančno podporo na razpisih.Tudi na zadnjem razpisu, s katerega so objavljeni rezultati pred 14-timi dnevi,so bile Terme Snovik z novim inovativnim projektom uspešne.

Izpostavila je, da je zgodba, ki je v turizmu zelo pomembna, zgodba Term Snovik tudi zgodba o viziji, vztrajanju in prepoznavanju turistične destinacije, ki je, prepoznavna tudi kot zgodba slovenskega turizma, to jezelena, aktivna, zdrava. K temu veliko pripomorejo tudi Terme Snovik.

Ob podatkih, da turistična dejavnost v Sloveniji raste - danes ustvari kar 13 % družbenega bruto proizvoda in 40 % pri izvozu storitev – je povedala, da v turistično prihodnost lahko zremo z optimizmom in da se svoje odgovornosti pri tem zavedajo tudi na Ministrstvu. Tako v novi strategiji in z zakoni pripravljajo še bolj prijazno poslovno okolje na vseh področjih turizma. Ne nazadnje bodo več denarja namenilitudi promociji slovenskega turizma v tujini.

Zaključila je z lepimi željami za naprej in priporočila nadaljnje dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo,  saj se brez tega v turizmu težko pišejo zgodbe o uspehu.

 

Podžupan Občine Kamnik, Igor Žavbi je simbolno kapljico vode povezal z vodo v bazenih Term Snovik. Vsi so namreč vedeli, da ima ta voda„čudežno“moč. Malo pa je bilo tistih z voljo, pogumom in drznostjo, da so verjeli v uspeh izkoriščanja te vode.Samo zaradi teh ljudi, kiso danes z nami, proslavljamo uspešno zgodbo 15-ih let, ki zagotovo ni končana. V občino Kamnik in še posebej v Tuhinjsko dolino je ta zgodba prinesla turizem, delovna mesta in tisto, kar je najbolj vredno – začela je med seboj povezovati ljudi. Nastalo je Turistično društvo Tuhinjska dolina, zasebni apartmaji  … in tako kot se razvijajo Terme Snovik, se razvija tudi cela občina. Zgodba o uspehu je tu zato, ker jo vodijo uspešni ljudje, zato je verjeti v njihov nadaljnji razvoj. Svoje čestitke vsem, ki soustvarjajo to zgodbo, je podžupan sklenil z besedami, da jim želi še veliko poguma, drznosti in uspehov.

 Ker so Terme Snovik res zgledno povezane s krajani, je predsednik Krajevne skupnosti Srednja vas Damijan Zdovc povedal, da je največja vrednost Term, ki so prinesle razcvet kraja, v tem, da so začeli domačini razmišljati drugače.Veliko je bilo, je in bo dobrih skupnih projektov. Vizija ustvarjalcev Term Snovik je dobra in za kraj zelo pomembna. Ljudje so videli, da je vsaka dobra stvar, ki se dogaja v kraju, dobra za vse, ne samo za turiste, tudi za krajane. Zahvala gre vsem, kiso začeli in želi da biTerme Snovik še naprej gojile ta zdrav duh.

 Med slavnostnimi govorniki se je eminentni turistični novinar, radijski urednik izjemno popularne radijske oddaje „Dobro jutro Slovenija“, Franci Potočnik, spomnil razvojnih prizadevanj Term Snovik, ko jih je s svojo ekipo obiskoval v akciji „Naj kopališče“. Da jebila oddajapopularna, je bila zato, ker so v njej dobili priložnost obiskovalci za svoje neposredne pohvale, graje, predloge, kar je bila garancija za transparentnost in nepristranskost. In Terme Snovik so ga prejela prvič leta 2001 in vsa leta naprej. Spomnil se je, kako sta  z legendarnim Silvom Terškom, ko sta se namakala v pilotnem bazenu, modrovala, kdo bo tisti junak, ki bo tu naredil terme. Vesel je, da je se je „našel“ Ivan Hribar in vsa ekipa sodelavcev in somišljenikov. Razvoj Term Snovik je Franci Potočnik spremljalz velikim zadovoljstvom podeljevanja priznanj in vsem prisotnim položil na srce, naj še naprej v kraju vsi tako dobro sodelujejo in uživajo.

 V znak zahvale je Franci Potočnik iz rok direktorice Petre Zlatoper in prokurista Ivana Hribarja prejel plaketo in častni naziv AMBASADOR TERMALNE VODE.

 Podjetje Terme Snovik podeljuje naziv AMBASADOR TERMALNE VODE tistim, ki so še posebej pripomogli k širjenju dobrega glasu o termalni vodi Term Snovik in so s tem pomagali k promociji Term.  Franci Potočnik  je ta častni naziv prejel kot tretji.

Franci Potočnik je bil med prvimi novinarji, še v času delovanja pilotnega bazena v Snoviku, ki je prepoznal ambiciozne razvojne usmeritve Term Snovik v povezanosti z naravo in možnostmi njihovega razvoja. Kot človeka, ki ga privlačijo izzivi in navdušuje uspeh, je v veliki meri pripomogel k prepoznavnosti.

 

Ivan Hribar je v sklepuuradnega dela slavnosti preletel mejnike razvoja Term Snovik od prve vrtine, bazenov, apartmajskih hišk na robu gozda, do današnje ponudbe termalnih užitkovwelnesa in fizioterapije, turističnih programov do jutrišnjih smelih načrtov izgradnje olimpijskega bazena, večnamenskega prostora za prireditve, hotela, povečanja vodnih površin in terapevtskih prostorov. Idej v termah zagotovo ne manjka. Za vse to pa smo potrebni judje, zaposleni, domačiniin celotno okolje. Izpostavil je, da verjame v vizijo podjetja, zato je prepričan v uspešni nadaljnji razvoj zgodbe Term Snovik.

Zagotovo je bila največja vrednost Term Snovik dosežena leta 2006, ko so z Ministrstva za zdravje prejeli odločbo, da je snoviški termalni vodi priznan status naravnega zdravilnega sredstva.To je bila osnova in potrditev vseh dotedanjih izkušenj ljudi, ki so že stoletje nazaj trdili, da ima ta voda „čudežno“ moč, in seveda ekipe, ki je delala na tem projektu.

Povedal je, da so Terme Snovik – ekosvet termalnih užitkov slovenski, kamniški zeleni svet aktivnosti in zdravja. Brezkompromisna je njihova ekološka naravnanost, tako pri programih turistične ponudbe kot pri delovanja objektov, saj so Terme Snovik 100 % na obnovljivih virih energije in uporabljajo okolju prijazno tehnologijo. Svoji viziji takega trajnostnega turističnega razvoja so in bodo ostali zvesti.

Vedno so delali in planirali preudarjeno in načrtno. Tako so na primer v letu 2016 ustvarili preko 44.000 prenočitev in tudi najave za letošnje leto so optimistične. V vseh 15-ih letih jih je obiskalo kar 2.200.000 gostov… Številke turističnih prihodov in prenočitev sicer rastejo, a rasti morajo še številke prihodkov, rezultatov, kot omenja tudi minister Zdravko Počivalšek, je prisotne opozoril Ivan Hribar.Samo boljši rezultati zagotavljajo optimistični razvoj.

Komaj čakajo, da začnejo z dvema projektoma, za katera so dobili odločbe ministrstev z razpisov,ki jih je omenila državna sekretarka. Prvi  je z razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. To je za projektRazvoj turističnih produktov - Kneippanje v Termah Snovik, drugi pa je z razpisa Ministrstva za kmetijstvo, za LAS-e (lokalna akcijska skupina) skupaj z TD Tuhinjska dolina: Premični prireditveni prostor, električno dostavno vozilo in električna polnilna postaja za avtomobile.

Veliko energije dobe od gostov, ki jih nenehno pozorno poslušajo in izboljšujejo kakovost ter s tem nenazadnje tudi nadaljujejo tradicijo nekoč znanega kamniškega „Kurhausa“.Priložnostno ob obletnicah Terme Snovik zato izkoristijo tudi za podelitev posebnih priznanj zaposlenim za njihove izjemnedosežke. Letos sta priznanje prejeli dve sodelavki: domačinka, ki dela v gospodinsjtvu, za izjemno pridnost in natančnost,Stanka Burja in dolgoletna, preko 30 let, sodelavka Ivana Hribarja iz Zarje Kovis, Pavla Tomec. V razvoju Term Snovik so namreč vsa znanja Zarje Kovis s pridom prenašali in uporabljali. Pavla Tomec od samega začetka spremlja, izvaja in skrbitudi za kadrovske in splošne zadeve Term Snovik.

Ivan Hribar je zaključil s  svojim že legendarnim stavkom: Vabljeni v Terme Snovik, to bo dobro za vas in za nas.

O tej priložnosti so izdali tudi 1. In praznični izvod SNOVIČK – hotelskega časopisa, v katerem so predstavljajo svojo dejavnost, osebje, sodelovanje z okoljem in načrte za bodočnost.

 

Prireditev je povezoval Tone Ftičar, s svojim glasbenim nastopom pa jih je popestrila 17-letna, nadarjena glasbenica Zala Smolnikar. Avtorica uvodnega filma, scenarija in veznega besedila je bila Bojana Planina.

 

Term Snovik skozi čas

 Terme Snovik so se uveljavile kot prepoznaven turistični ponudnik in pospeševalec razvoja turizma v Tuhinjski dolini, na kamniškem in širše. So najvišje ležeče slovenske terme, le 30 km iz Ljubljane in 8 km iz Kamnika.

 Začetki segajo v leto 2000, ko je bila ustanovljena družba Terme Snovik. Ustanovili so jo družbeniki Zarja Kovis, domačin in lastnik zemljišča Srečo Urankar, Občina Kamnik in banka HKS Domžale. Danes ima družba 26 družbenikov in ima 35 zaposlenih, posredno pa jih dela še 15. Razvoj, gradnjo in upravljanje Term Snovik od začetka vodi matično podjetje Zarja Kovis, d. o. o. iz Kamnika.

 Zgodba o podjetju Termah Snovik se je začela pred 15-timi leti,z ustavitvijo podjetja 25. januarja 2002.

 Vseskozi so sledili viziji in načrtom, da gredo po poti trajnostnega razvoja. Že pri načrtovanju so se zavezali poslanstvu, da bodo Terme Snovik prijazne okolju, energetsko varčne in učinkovite.

 Že v letu 1994 so odprli pilotni bazen, 2001pa zdajšnji pokriti bazen. Od 25. januarja 2002 deluje pokrit kompleks bazenov vse dni v letu neprekinjeno. Leta 2003 je bil dograjen zunanji bazen in restavracija, povečana je bila recepcija. Leta 2004 so uredili savna center in fizioterapijo. V tem letu so uspeli na razpisu evropskih strukturnih skladov in dobili nepovratna sredstva za gradnjo apartmajskega naselja. Leta 2005 so dokončali prvo fazo izgradnje apartmajev in leta 2006 še drugo. Leta 2007 so dogradili apartmajsko naselje s 4 zvezdicami, s 371 ležišči v 74 apartmajih in 31 dvoposteljnih sobah. 

 Svoje poslanstvo »ekoterm« dokazujejo leta 2005 prejeti certifikat kakovosti ISO 9001, ter leta 2007 certifikat ISO 14001:2004 za sistem ravnanja z okoljem. Tega leta 2007 so hkrati dobili odločbo ministrstva za zdravje, da je njihova termalna voda – voda z zdravilnim učinkom.

 Terme Snovik so nosilke prestižnega znaka»EU Marjetica« in priznanja za okolju prijazne in energijsko učinkovite terme Mednarodne komisije za varstvo Alp – CIPRA. Na 12. slovenskem turističnem forumu v Radencih so prejeli nagrado za Zeleni zgled slovenskega turizma.

  Velik poudarek dajejo kakovosti svojih storitev, tako v restavraciji Potočka, apartmajih, kot vwellness ponudbi oz.ponudbi dobrega počutja.

 Več gradiva je dostopnega v Zborniku Termalna voda – vir življenja in razvoja, s podnaslovom Pomen Term Snovik za razvoja turizma na Kamniškem, ki je nastal ob 25-letnici od prvega bazena, na strokovni okrogli mizi 21. 8. 2014. V zborniku so strokovni prispevki petnajstih avtorjev. Prispevki podajajo temelje za oblikovanje uspešne turistične ponudbe in ocene poti, ki so jo do danes prehodile Terme Snovik, predstavljajo pa tudi, kaj Terme Snovik ponujajo danes, kakšna je njihova pozicija, predvsem pa kaj in kako lahko s to pozicijo Terme Snovik ponudijo širšemu okolju v smislu razvoja, povezovanja in sodelovanja. Med sklepi Zbornika je zapisano tudi dejstvo, da je Kamnik s Termami Snovik dobil osrednjega nosilca regionalnega razvoja. Zbornik ponuja zelo zanimivo branje, ki izziva in spodbuja k aktivnosti podjetniško in tudi širšo družbeno javnost. Urednica Zbornika je Bojana Planina, ki je okroglo mizo tudi vodila.

http://terme-snovik.si/media/uploads/public/_custom/Zbornik_Terme_Snovik.pdf

 

 
 
 

Koledar novic

 
april 2018
P T S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
 

Prijava na e-novice

 
 
 

SLEDI NAM

Spremljajte nas na socialnih omrežjih.

    

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.